Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Plaça Indefinida Auxiliar Polivalent SFRBC Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D'UN/A AUXILIAR POLIVALENT

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-02509 23/03/2021 

Funcions bàsiques:

 a) Funcions administratives:

 Preparar i recopilar documentació i introduir-la en la base de dades.

 Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestiódocumental.

Suport en la atenció a les famílies i públic (trucades telefòniques i informaciógeneral, venda de flors... etc).

Suport a les famílies en les tasques i tràmits addicionals.

 Gestió i control de l’agenda de la gerència operativa.

Altres tasques de suport administratiu pròpies del departament d’administració.

 b) Realització de cerimònies de comiat.

 c) Suport al dol.

 d) Gestió i seguiment dels actes de promoció cultural i patrimonial

 e) Gestió i suport a les accions de comunicació encomanades per la gerència operativa

 f) Suport als funeraris en les següents tasques, en els casos que sigui necessari:

 Recollida de difunts.

Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

Control d’objectes personals del difunts.

Xofer i ajudant en cerimònies.

Recepció i trasllat de difunts.

Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

Petites reparacions a fèretres.

 Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts

  

Per a més informació, poden consultar els documents adjunts.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

23/03/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 12/04/2021

15/04/2021 - Publicació llistat provisonal admesos i exclosos.- Consulteu bases. Termini per presentació d'al·legacions: 20/04/2021

22/04/2021 - Publicació llistat definitiu admesos i exclosos, convocatoria prova català i explicacions sobre proves pràctiques.

 28/04/2021 - Publicació resultat prova català , convocatòria prova pràctica i relació dels membres del Tribunal.

03/05/2021 - Publicació resultat prova pràctica i convocatòria prova cerimònia.

07/05/2021 - Publicació resultat prova cerimònia i convocatòria entrevista.

12/05/2021 - Publicació resultat entrevista, resultat final i proposta de candidat.

 

 

 

 


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals