Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Oficial Crematori-Cementiri-Jardiner/a Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ LLIURE D'UN/A OFICIAL DE CREMATORI-CEMENTIRI- JARDINER/A

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT 28-02-2022 CVE 2022-01390

 

Funcions bàsiques:  

1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions

2. Neteja dels recintes

3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al

cementiri i els seus accessos

4. Feines de paleta en general i manteniment

5. Col·locació de làpides i d’altres.

6. Realitzar totes les tasques i actuacions relacionades amb tot el procés d’incineració, des de la preparació del fèretre fins el lliurament de l’urna.

7. Manteniment bàsic de forns i maquinaria del crematori.

8. Neteja de la sala, els útils i equips emprats.

9. Tasques de conserge, entre d’altres, com: supervisió de les instal·lacions, atenció telefònica i dels usuaris.

10. Tasques d’atenció a les famílies.

11. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

12. Realització tasques bàsiques de manteniment de jardineria de la que es poden destacar la poda d’arbres i arbustos i la preparació i aplicació d’herbicides, fungicides i adobs.

 

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.


23/02/2022 - Publicació bases al web .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 21/03/2022

28/02/2022 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. 

04/03/2022 - Publicació esmena prova pràctica.

22/03/2022 - Publicació llistat persones admeses i excloses provisional. Termini per presenar al·legacions fins el 27/03/2022

28/03/2022 - Publicació llistat persones admeses i excloses, convocatòria prova teòrica, prova de català i composició membres del Tribunal.

30/03/2022 - Publicació resultat prova teòrica i prova de català i convocatòria prova pràctica i entrevista

05/04/2022 - Publicació resultat final i proposta de candidat


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals