Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Normativa aplicable Imprimir

Llistat de defuncions

  • Decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria (normativa catalana).
  • Ordenança de cementiris.

    Ordenança Fiscal de Cementiri

  • Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
  • Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.
  • Llei, 8 de juny de 1957, del Registre Civil.
  • Decret, de 14 de novembre de 1958, per l'aplicació de la Llei del Registre Civil.
  • Ordenança Municipal reguladora l’Ajuntament de Reus.
  • Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris (normativa catalana).
diapositiva destacada

Més imatges

diapositiva relacionada amb contingut
diapositiva relacionada amb contingut
diapositiva relacionada amb contingut
Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals