Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Cap d'Administració i Finances Promoció interna Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-04191 DE DATA 18/05/2021

 

Les funcions bàsiques són :

Les funcions bàsiques són :
1. Supervisió de tots els processos comptables i impositius.
2. Coordinació i supervisió de tots els processos del departament financer.
3. Responsabilitat de la comptabilitat general, tresoreria, impostos, elaboració de comptes
anuals i comptabilitat analítica.
4. Supervisió dels tancaments mensuals, trimestrals i anuals.
5. Desenvolupament continu i implementació de pràctiques més eficients de procediments
administratiu-comptables.
6. Gestió de l’equip d’administració: coordinació, supervisió i motivació.
7. Relació amb entitats financeres, així com amb altres assessors externs (auditors, assessor
fiscal).
8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.
9. Funciones complementàries al lloc de treball: suport operatiu a gerència de la divisió,
seguiment dels sistemes implementats de qualitat; suport en l’elaboració del material de
comunicació i màrqueting, suport a assessoria jurídica en matèria de contractes del sector
públic. 

Per a més informació, poden consultar els documents adjunts.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

18/05/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 07/06/2021

 08/06/2021 - Publicació llistat admesos i exclosos, Tribunal i convocotaròria pràctica


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals