Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Borsa de treball de peó de Cementiri 2021-2023 Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE CEMENTIRI,DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-09336 DE DATA 04/11/2021

 

Les funcions bàsiques són :

1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions
2. Neteja dels recintes
3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al
cementiri i els seus accessos
4. Suport al forn crematori, manteniments diversos, sense que impliqui tasques específiques de
manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
5. Feines de paleta en general i manteniment
6. Col·locació de làpides i d’altres
7. Atenció a les famílies
8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball

IMPORTANT: Rectificació de les funcions bàsiques que hi ha descrites a les bases. Les correctes són les identificades a aquest anunci.


Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

04/11/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 24/11/2021

09/11/2021 - Publicació rectificació errada en la publicació de funcions bàsiques segons conveni.

25/11/2021 - Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses - Termini per presentar al·legacions 30/11/2021. 

02/12/2021 - Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria de la prova de català.

10/12/2021 - Publicació resultat de la prova de català i convocatòria prova pràctica.

17/12/2021 - Publicació resultats final i ordre de la borsa


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals