Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Auxiliar Polivalent Modalitat contracte de relleu temporal al 50% de la jornada 2021 Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL EN MODALIDAT DE CONTRACTE DE RELLEU AL 50% DE LA JORNADA PER PROMOCIÓ LLIURE D'UN/A AUXILIAR POLIVALENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-09040 DE DATA 20/10/2021

 

Les funcions bàsiques són :

 a)  Funcions administratives:

 1.     Suport en la atenció a les famílies i públic (trucades telefòniques i informació general, venda de flors... etc).

 2.     Suport a les famílies en les tasques i tràmits addicionals.

 3.     Preparar i recopilar documentació i introduir-la en la base de dades.

 4.     Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

 5.     Altres tasques de suport administratiu.

b) Realització de cerimònies de comiat.

c)Suport al dol.

d)Gestió i seguiment dels actes de promoció cultural i patrimonial

e)Gestió i suport a les accions de comunicació encomanades per la gerència operativa

 f)Suport als funeraris en les següents tasques, en els casos que sigui necessari:

 1. Recollida de difunts en lloc de la defunció.

 2. Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

 3. Control d’objectes personals del difunts.

 4. Xofer i ajudant en cerimònies.

 5. Recepció i trasllat de difunts.

 6. Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

 7. Petites reparacions a fèretres.

 8. Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

 9. Suport al Cementiri sense que impliqui tasques de paleta i tancament de les sepultures en les inhumacions ni les reduccions

 10. Suport al forn crematori, sense que impliqui tasques específiques de manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.

 11. Gestió documental bàsica.

 12. Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

 13. Atenció a les famílies.

 14. Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

 15. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.


Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

IMPORTANT: Els candidats/es han de ser treballadors temporals de l'entitat o estar inscrits com a demanant d'ocupació


19/10/2021 - Publicació bases al web .- Consulteu bases. 

20/10/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 04/11/2021

05/11/2021 - Publicació llistat admesos i exclosos provisional.

09/11/2021 - Publicació llistat admesos i exclosos definitiu, convocatòria català, convocatòria prova pràctica i relació membres Tribunal.

10/11/2021 - Publicació resultat prova de català, convocatòria prova pràctica.

11/11/2021 - Publicació resultat prova pràctica i convocatòria prova de cerimònia.

17/11/2021 - Publicació resultats prova cerimònia, entrevista i resultat final. 


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals