Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Administratiu/va mobilitat interdivisions Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE REGIRAN LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA INTERN PER MOBILITAT INTERDIVISIONS.

CONVOCATORIA DE DATA 12/01/2022

 

Les funcions bàsiques són :

És el personal que desenvolupa les tasques habituals d’un departament d’Administració i Finances, de caràcter tècnic-administratiu, de gestió i de suport d’atenció al públic, utilitzant les eines de treball que es facilitin, fonamentalment les de tipus informàtic pròpies del seu nivell. A més amés, també es realitzaran taques de gestió de la caixa efectiu i la tresoreria, així com tasques administratives de l’àmbit de Recursos Humans i Nòmines. En aquesta categoria també s’engloba l’Administratiu/va responsable dels tràmits administratius del Cementiri. Aquests, estaran sota la supervisió del Cap de Serveis i del Cap d’Administració i Finances.

El salari anual és el fixat per conveni propi de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp vigent.

 

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

12/01/2022 - Publicació bases a la web coorporativa .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 24/01/2022

25/01/2022 - Publicació llista provisional persones admeses i excloses . Termini per presentació d'al·legacions: 30/01/2022

26/01/2022 - Publicació llista definitiva persones admeses i excloses i publicació dates prova teòrica i entrevista.

28/01/2022 - Publicació resultats prova teòrica i entrevista i proposta contractació.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals